zak
Szkoły dla dorosłych za darmo!
23.01.13
Nowy egzamin zawodowy – sesja letnia 2014
egzamin

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU

Arkusz – wersja papierowa

Elektr. – wersja elektroniczna (przy komputerze)

Kwalifikacja Forma Data Godzina Harmonogram Miejsce
A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy arkusz 16.06 12.00    8/205
A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp arkusz 16.06 14.00    8/205
A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych arkusz 16.06 14.00    8/301
A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji arkusz 16.06 10.00    8/205
E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych elektr. 16.06 wg harmonogramu  harm_pobierz  6/20
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami elektr. 16.06 wg harmonogramu  harm_pobierz  6/20
R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych arkusz 16.06 12.00    8/205
Z.5 Świadczenie usług opiekuńczych arkusz 16.06 14.00    8/301
Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy arkusz 16.06 12.00    8/205

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU

UWAGA ! Zmieniony został termin egzaminu:

Z.5 – opiekunka środowiskowa – jest 14.06

R.26 – florysta – jest 20 i 22.06

P – arkusz przy stoliku (projekt)

D – dokumentacja (przy komputerze)

W – wykonanie zadania praktycznego

Kwalifikacja Forma Data Godzina Harmonogram Miejsce
A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy P 17.06 13.00    8/205
A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp W 21.06  22.06 wg harmonogramu  harm_pobierz  7/106
A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych D 18.06 8.00    5/002
A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji P 17.06 9.00    8/205
E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych W 18.06 20.06 wg harmonogramu  harm_pobierz  8/104
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami W 20.06 wg harmonogramu  harm_pobierz  8/104
R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych W 20.06 22.06 wg harmonogramu  harm_pobierz  7/118
Z.5 Świadczenie usług opiekuńczych W 14.06 wg harmonogramu  harm_pobierz  MEDYK
Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy P 17.06 13.00    8/205

 

 

 

Co nas wyróżnia:

co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia