facebook
youtube

zak
Szkoły dla dorosłych za darmo!
23.01.13
Nowy egzamin zawodowy – sesja sierpień – październik 2016
egzamin

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU

L.p.

Oznaczenie kwalifikacji

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

1

A.64

06.10.2016

12.00

7/8

2

R.26

06.10.2016

12.00

3

E.13

06.10.2016

12.00

4

A.36

- – - – -

- – - – -

 

5

A.61

- – - – -

- – - – -

6

E.12

- – - – -

- – - – -

7

A.63

- – - – -

- – - – -

8

Z.13

- – - – -

- – - – -

9

A.62

- – - – -

- – - – -

7/106

10

A.65

- – - – -

- – - – -

11

E.14

- – - – -

- – - – -

12

Z.05

06.10.2016

14.00

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMIU

L.p.

Oznaczenie kwalifikacji

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

1

R.26

08.10.2016 

 08.00

budynek Żaka, ul. Mieszka I 61 B w Szczecinie, sala nr 2, I piętro.

2

E.13

08.10.2016

08.00

7/110

3

A.36

- – - – -

- – - – -

 

4

E.14

- – - – -

- – - – -

 

5

A.63

11.10.2016

9.00

7/106

6

A.68

11.10.2016

9.00

7

A.61

11.10.2016

13.00

7/8

8

A.64

11.10.2016

13.00

9

A.62

- – - – -

- – - – - 

 

10

A.65

- – - – -

- – - – -

 

11

E.12

15.10.2016

8.00

7/110

12

Z.05

07.10.2016   godz. 12.00

Co nas wyróżnia:

co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia