facebook
youtube

zak
Szkoły dla dorosłych za darmo!
23.01.13
Nowy egzamin zawodowy – czerwiec lipiec – 2017
egzamin

 

Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna
Termin miejsce Termin miejsce
A.36. Prowadzenie rachunkowości 20.06 godz.12.00   24.06 godz.09.00 8/206
A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 20.06 godz.12.00   26.06 godz.13.00  
A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 20.06 godz.14.00    harmonogram_A62
A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum 20.06 godz.10.00   26.06 godz.09.00  
A.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych 20.06 godz.12.00   26.06 godz.13.00  
A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 20.06 godz.14.00   22.06 godz.09.00 8/206
A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 20.06 godz.10.00   26.06 godz.09.00  
B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 20.06 godz.10.00   - – - – - – - – - – - -
B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 20.06 godz.12.00   26.06 godz.09.00  
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 20.06 godz.10.00    harmonogram_E12
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 20.06 godz.12.00  

 ŻAK Zielona Góra 

ul. Chopina

25.06 godz. 16.00

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 20.06 godz.14.00    harmonogram_E14
R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 20.06 godz.12.00    harmonogram_R26
Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych 20.06 godz.14.00    harmonogram_Z05
Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej 20.06 godz.14.00    harmonogram_Z06
Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 20.06 godz.12.00   26.06 godz.13.00  

Co nas wyróżnia:

co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia co nas wyróżnia