Komunikat dot. Egzaminu Maturalnego

Matura 2021

29.12.2020

Szanowni Państwo Maturzyści,

 

Z dniem 22 grudnia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Główne kwestie, które zawiera ww. rozporządzenie, to zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jako warunku zdania egzaminu maturalnego, a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w  części pisemnej. Ponadto w bieżącym roku szkolnym absolwenci nie będą mieli obowiązku przystąpienia do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego, natomiast będą mogli przystąpić do nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych, jeżeli potrzebują wyników w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Słuchacze i absolwenci mają możliwość wprowadzenia zmian w złożonej już deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego, jednak nie później, niż do 7 lutego 2021 r.

 

Absolwenci, którzy w poprzednich latach zdali egzamin maturalny ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości, bo nie zdali  egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej albo nie przystąpili do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego lub egzamin z tego przedmiotu został im unieważniony, w 2021 r. mogą złożyć w terminie do 31 maja 2021 r. do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości, pod warunkiem, że w bieżącym roku szkolnym nie deklarują przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych albo do części ustnej egzaminu.

 

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.