Menu

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

31 sierpnia 2017

Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń -luty 2018 należy złożyć w sekretariacie szkły nie póxniej niż do 8 września br.

Zobacz także